Piha- ja maanrakennustyöt

Piha- ja maanrakennustöissä kalustomme on tärkeässä roolissa. Piharakentaminen ja -huolto, viherrakentaminen sekä maanrakennustyöt koostuvat asfalttipohjien ja murskepihojen tasauksista, maansiirtotöistä, lumitöistä, hiekoituksista, harjauksista, asfaltin paikkaustöistä, hiekkalaatikoiden hiekkojen vaihdosta, leikkialueen turvasoratoimituksista sekä maa-ainestoimituksista. Näissä kaikissa on apuna laadukas ja nykyaikainen kalustomme unohtamatta rautaisia ammattilaisiamme.

Asfalttipohjien ja murskepihojen tasaukset

Huoltialta onnistuu asianmukaisella kalustolla sujuvasti erilaiset asfalttipohjien ja murskepihojen tasaukset. Tasoitamme ja muotoilemme maapohjan sekä levitämme ja tiivistämme maa-ainekset, kuten soran tai murskeen.

Hyvin tehty pohjatyö pidentää asfaltin käyttöikää ja näkyy asfaltin pinnassa. Ajan saatossa halkeileva asfaltti on kuitenkin myös helppo paikata.

Maansiirtotyöt

Palveluihimme kuuluvat erilaiset maansiirtotyöt, kuten maankaivuu, maa-aineksien siirto, kuljetus ja levitys. Kuljetamme uutta maa-ainesta haluttuun paikkaan, siirrämme aineksia työmaa-alueella sekä toimitamme jäte- ja hukka-ainekset pois.

Lumityöt ja hiekoitukset

Huolehdimme kiinteistösi kulkuväylien ja parkkipaikkojen lumityöt kellonajasta riippumatta, jotta kiinteistön käyttäjien kulkeminen onnistuu talvisinkin sujuvasti. Liukkaalla kelillä ei myöskään tarvitse huolehtia liukastumisesta sillä hoidamme asianmukaiset pihojen hiekoitukset aina tarpeen vaatiessa.

Luonnollisesti meillä on koneille nykyaikainen GPS-pohjainen seuranta, josta saadaan reaaliaikaiset hiekoituspöytäkirjat sekä toimitettua tarvittaessa vakuutusyhtiölle tarkka tieto, missä kone on milläkin hetkellä ollut.

Harjaukset

Huoltia hoitaa kiinteistöjen kulkuväylien ja piha-alueiden harjaukset kohteeseen sopivaa kalustoa apuna käyttäen. Keväällä tehdään suurin työ kun kadut harjataan ja pestään talven hiekoitusten jäljiltä. Myös kesällä ja syksyllä ylläpidetään siistiä ympäristöä tarpeen mukaan.

Autohallien harjaukset ja lakaisut onnistuvat kalustomme avulla yhtä lailla sujuvasti. Autohallin siisteys on tärkeä osa tilojen käyttökokemusta ja asukasviihtyvyyttä.

Asfaltin paikkaustyöt

Ylläpidämme kiinteistöjen pihateiden ja parkkipaikkojen asfaltin kuntoa sekä hoidamme sen kuntoon aina tarpeen vaatiessa. Asfalttivaurioiden korjaukset onnistuvat ammattilaisilta kätevästi. Paikkaamme ja korjaamme niin isommat kuin pienemmät reiät sekä halkeamat asfaltissa sujuvasti ja oikeilla paikka-aineilla, esim. sulalla kumibitumilla tai asfalttiaineksella.

Hiekkalaatikoiden ja leikkialueiden huolto

Lasten leikkialueiden kunnostus ja ylläpito kuuluvat luonnollisesti palveluihimme, ja tähän lukeutuvat turvasoran lisäyksen ohella myös hiekkalaatikoiden kunnostukset sekä hiekan vaihdot. Hiekan vaihto on yleensä hyvä tehdä vuosittain, riippuen esimerkiksi käyttömäärästä ja sijainnista. Puhdas hiekka takaa hiekkalaatikon turvallisen käytön lapsille. Me hoidamme hiekan vaihdon nopeasti koura-autoa apuna käyttäen.

Maa-ainestoimitukset

Maa-ainesten toimitukset ja nouto sujuvat kalustomme avulla helposti ja tehokkaasti. Murske, sepeli, hiekka, multa ja sora toimitetaan pihoille ja työmaa-alueille siististi ja aikataulussa. Noudamme myös maa-ainesjätteet ja kierrätämme ne asiaan kuuluvalla tavalla.