Referenssi: Kiinteistösijoittaja Matti Heiska

“Hyvät huoltopalvelut takaavat asiakkaideni tyytyväisyyden”

Matti Heiska on oululainen kiinteistösijoittaja. Huoltia vastaa kahden Heiskan omistaman liikerakennuksen kiinteistöhuollosta. Yhteistyötä on tehty jo useampien vuosien ajan. Erityisen tyytyväinen Heiska on siihen, kuinka Huoltia kuuntelee asiakkaitaan sekä siihen, kuinka yhteydenpito huoltoliikkeen kanssa toimii.

Kallisenhaara 2 ja Kallisensuora 3 ovat Matti Heiskan omistamia liikerakennuksia. Vuokralaisina on yhteensä kahdeksan eri kaupan- ja palvelualojen yritystä. Heiska pyrkii kehittämään kiinteistöjä aktiivisesti ja tuottamaan vuokralaisille mahdollisimmat hyvät sekä toimivat tilat.

– Huoltia vastaa näiden kahden kiinteistön kokonaisvaltaisesta huollosta, eli rakennus- ja talotekniikkahuollosta. Huoltia hoitaa myös piha-alueet, Heiska kertoo.

– Yhteistyö alkoi hyvin tavanomaisesta tilanteesta. Kiinteistöhuollosta vastasi aiemmin toinen toimija ja hiljalleen aloin itse olla tyytymätön huoltoliikkeen toimintaan. Myös palaute, jonka sain omilta asiakkailtani, eli vuokralaisilta, oli varsin kriittistä, Heiska muistelee.

Aito kiinnostus vakuutti

Minulle tuli sellainen kuva, että Huoltia on yritys, joka on kiinnostunut meidän kohteistamme.

Huoltia valikoitui uudeksi toimijaksi kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksessa Heiska painotti hyvin paljon laadullisia tekijöitä ja pyrki löytämään sellaisen huoltoliikkeen, joka voisi palvella häntä kiinteistöjen omistajana, mutta ennen kaikkea vuokralaisia asiakkaina.

– Ensimmäinen tärkeä asia toimijaa valitessa on ammattitaitoinen henkilökunta. Se on kuitenkin sellainen asia, jota voi mitata vasta, kun työt ovat käynnissä. Siksi teimmekin alkuun määräaikaisen, kahden vuoden sopimuksen, jonka jälkeen katsottiin, tulisiko jatkoa. Ja jatkoa tuli, Heiska hymyilee.

– Toinen asia oli se, että palveluntuottajan täytyi olla sellainen, joka pitäisi yhteyttä asiakkaaseen. Aiemman toimijan kanssa oli vaikea pitää yhteyttä ja yhteydenottoja huoltoliikkeen puolelta ei tullut käytännössä koskaan, Heiska jatkaa.

– Kilpailutuksen yhteydessä moni toimija karsiutui hyvin äkkiä pois. Minulle tuli sellainen kuva, että Huoltia on yritys, joka on kiinnostunut meidän kohteistamme. Yllättävää kyllä, kaikista ei voinut sanoa samaa. Palveluntuottaja, joka on kiinnostunut asiakkaansa asioista, on jo hyvä merkki, Heiska summaa.

Energiakustannuksien seuranta tärkeä osa huoltopalveluita

Huoltia on vastannut Kallisenhaara 2 ja Kallisensuora 3 kiinteistöhuollosta jo useamman vuoden ajan. Huoltian tehtäviin kuuluu muun muassa myös energiankulutuksen seuranta. Kallisensuoraan on tehty lisäksi ohjausjärjestelmän uusiminen, jolla ollaan Heiskan mukaan saatu hyviä tuloksia.

– Toki kehitystyö on vielä sen verran kesken, että ihan lopullista vastausta siihen, kuinka paljon kustannuksia ollaan saatu pienentymään, ei tiedetä. Nyt tiedetään jo kuitenkin se, että kyseessä on merkittävä muutos, Heiska sanoo.

– Käymme Huoltian kanssa keskustelua siitä, että minkälaisia toimenpiteitä on tehty ja mikä vaikuttaa mihinkin. Energiankulutus on yksi sellainen asia, mikä varmasti kiinnostaa kaikkia kiinteistöjen omistajia. On tärkeää, että huoltopalvelun tarjoaja tuntee energia-alan ja on kiinnostunut asiasta, hän lisää.

“Omistajan tavoitteena on säilyttää sijoitusten arvo”

Huoltia saa Heiskalta kiitosta nopeasta toiminnastaan esimerkiksi vuokralaisten erilaisten ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Kiinteistönhuoltopalveluilla on merkitystä niin Heiskalle kiinteistöjen omistajana kuin kiinteistöjen vuokralaisille. Huoltia saa Heiskalta kiitosta nopeasta toiminnastaan esimerkiksi vuokralaisten erilaisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Huoltopalveluiden jatkuva saavutettavuus on hänelle sekä vuokralaisille tärkeää.

– Sillä on heti vaikutuksia asiakkaiden toimintaan, jos kiinteistönhuolto ei toimi ripeästi, Heiska kiteyttää.

– Kiinteistönhuolto on tärkeä asia kiinteistön omistajan näkökulmasta kahdesta syystä. Ensinnäkin kiinteistöissä on aina paljon pääomia kiinni ja omistajan tavoitteena on säilyttää sijoitusten arvo. Rakennukset täytyy pitää siis kunnossa. Jos kiinteistö pääsee huonon huoltotoiminnan vuoksi rapautumaan, niin se menettää sillä tavalla arvoaan, Heiska painottaa.

– Toinen asia on oma asiakasnäkökulmani. Hyvät huoltopalvelut takaavat minun asiakkaideni eli kiinteistöjen vuokralaisten tyytyväisyyden. Esimerkiksi pihojen siisteys ja kunto parantavat asiakkaiden toimintaympäristön ilmettä. Kun minun vuokralaiseni ovat tyytyväisiä, niin heillä on myös halu jatkaa toimintaansa näissä kiinteistöissä ja maksaa vuokraa. Täten myös kiinteistön tuotto säilyy, Heiska kiteyttää.

“Huoltian toiminta on hyvin asiakaslähtöistä”

Heiska on ollut omien sanojensa mukaan varsin tyytyväinen siihen, miten Huoltia asiakkaitaan kuuntelee. Huoltia myös pitää yhteyttä asiakkaisiinsa Heiskan toivomalla tavalla. Henkilökunta on ammattitaitoista, avointa ja palvelualtista.

– Huoltian toiminta on hyvin asiakaslähtöistä. Asiakaskontaktointi on hyvä asia. Nyt sekä Huoltia että kiinteistön omistaja tietävät, mistä puhutaan. Minulle tulee myös etukäteen tieto esimerkiksi tekniikkaan liittyvistä töistä, kuten vaikkapa pumpun vaihdosta. En saa vain pelkkää laskua työn tekemisen jälkeen, vaan saan tiedon ja perustelut sille, miksi jokin työ tehdään, Heiska kiittelee.

– Nämä ovat pieniä, arkipäiväisiä asioita, mutta kun en ole täällä päivittäin, enkä viikoittainkaan, niin se kontakti ja tieto siitä, mitä kiinteistöissä tapahtuu, on tärkeää, Heiska kertoo.